Batari School

Bentuk kerjasama dengan Sokrates:

  • Kurikulum TIK diterapkan di unit SMP, SMA

Lokasi: Medan

Website: https://www.batari.sch.id/Index