SDIT Harapan Ummat

Bentuk kerjasama dengan Sokrates:

  • Kurikulum TIK (intrakurikuler), diterapkan pada unit SD

Lokasi: Jabodetabek

Website: https://sditharapanummat.com/