Sekolah Damai

Sekolah Damai bekerjasama dengan Sokrates untuk penerapan Kurikulum ICT.

Lokasi: Jakarta