Sekolah Mahabodhi Vidya

Bentuk kerjasama dengan Sokrates:

  • Kurikulum sekolah (intrakurikuler), diterapkan pada unit TK, SD.
  • Infrastruktur Sekolah (Lab. Komputer).

Website: http://www.mahabodhividya.sch.id/