Sekolah Santo Aloysius Bandung

Bentuk kerjasama dengan Sokrates:

  • Kurikulum TIK diterapkan di unit SMP, SMA Santo Aloysius 1
  • Kurikulum TIK diterapkan di unit SMP, SMA Santo Aloysius 2

Lokasi: Bandung

Website: –