Sekolah Santo Yakobus

Sekolah Santo Yakobus bekerjasama dengan Sokrates untuk penerapan Kurikulum ICT.

Lokasi: Jakarta